Dežerická EKO, s.r.o.

Skládka odpadov

,,Príroda je vždy správna, chyby pochádzajú od ľudí.´´ Goethe

Rýchle odkazy

Profil
spoločnosti

dezererickaeko.sk - Skládka odpadov

Prevádzka na nakladanie s odpadmi spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o., sa nachádza v Trenčianskom kraji, okrese Bánovce nad Bebravou, v katastrálnom území obce Dežerice, cca 700 m juhozápadne od zastavaného územia obce Dežerice, cca 800 m severovýchodne od zastavaného územia obce Ruskovce a 3,5 km od mesta Bánovce nad Bebravou.

pre našu budúcnosť

Dežerická EKO, s.r.o.

Aktuality

Overenia certifikátu 2021

EÚ – vyhlásenie o zhode

Certifikát váha 2021

Certifikát o zhode

Dežerická EKO, s.r.o.

Služby

dezererickaeko.sk - Skládka odpadov

Skládka odpadov

Prevádzkovanie Skládky odpadov Dežerice II je od novembra 2013. Odpady sú skladované v kazete, ktorá vyhovuje všetkým ekologickým štandardom. Skládkovanie je aktuálne rozhodujúcim technologickým procesom podniku.

Viac info
dezererickaeko.sk - Skládka odpadov

Zoznam odpadov

Zoznam druhov odpadov, na ktorých zneškodnenie skládkovaním je prevádzkovateľ skládky odpadov, Dežerická EKO, s.r.o. Dežerice oprávnený, je v uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Viac info