Dokumenty

Súhlasy na zneškodňovanie odpadov

Dežerická EKO_IPKZ - Z 2013

Dežerická EKO_IPKZ - Z1 2014

Dežerick EKO_IPKZ - Z2 2015

Dežerická EKO_IPKZ - Z3 2016

Dežerická EKO_IPKZ - Z4 2018

Doložka právoplatnosti _ Z4

Doložka právoplatnosti _ Z5

Dežerická EKO_IPKZ - Z5 2019

SIŽP_rozhodnutie_IPKZ_Z6

Doložka právoplatnosti _Z6

Dežerická EKO IPKZ-SP III. 2023

Rozhodnutie o vyňatí