Predstavenie spoločnosti

Predstavenie spoločnosti

Prevádzka na nakladanie s odpadmi spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o., sa nachádza v Trenčianskom kraji, okrese Bánovce nad Bebravou, v katastrálnom území obce Dežerice, cca 700 m juhozápadne od zastavaného územia obce Dežerice, cca 800 m severovýchodne od zastavaného územia obce Ruskovce a 3,5 km od mesta Bánovce nad Bebravou. Predstavenie spoločnosti Prevádzka na nakladanie s odpadmi spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o., sa nachádza v Trenčianskom kraji, okrese Bánovce nad Bebravou, v katastrálnom území obce Dežerice, cca 700 m juhozápadne od zastavaného územia obce Dežerice, cca 800 m severovýchodne od zastavaného územia obce Ruskovce a 3,5 km od mesta Bánovce nad Bebravou.

Základné informácie o spoločnosti